Zoeken
Taal

Colofon

Europa-Park GmbH & Co Mack KG
Europa-Park-Straße 2
77977 Rust
DUITSLAND

Telefoon: 00 49 78 22 77 66 88
E-Mail: info@europapark.de

Europa-Park GmbH & Co Mack KG
Zetel: Rust
Geregistreerd bij het kantongerecht Freiburg i.Br. onder HRA 703127
Btw-nr.: DE815405727

Vennoot met persoonlijke aansprakelijkheid: Mack International GmbH
Zetel: Rust
Geregistreerd bij het kantongerecht Freiburg i.Br. onder HRB 400325
Directeur: Dr.-Ing. h. c. Roland Mack, economisch ingenieur Jürgen Mack, gediplomeerd bedrijfseconoom (FH) Michael Mack, gediplomeerd hotelier HF/SHL Thomas Mack

Klachtenprocedure via online geschillenbeslechting voor consumenten:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Wij zijn niet bereid en niet verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een geschillencommissie voor consumenten.

Disclaimer van aansprakelijkheid

Inhoud

Ondanks het feit dat de inhoud meerdere keren is gecontroleerd, staan Europa-Park GmbH & Co Mack KG (hierna “de aanbieder”) niet in voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de gegeven informatie.

Aansprakelijkheidsclaims tegenover de aanbieder die berusten op materiële of ideële schade die veroorzaakt werd door het gebruik of niet-gebruik van de weergegeven informatie of door foutieve of onvolledige informatie, worden principieel niet ontvankelijk verklaard, tenzij de aanbieder aantoonbaar opzet of grove nalatigheid kan worden verweten.

De aanbieder behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de website of het totale aanbod zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of te publiceren.

Links

Voor zover de aanbieder direct of indirect verwijst naar websites van derden ('links'), is de aanbieder slechts aansprakelijk wanneer deze precies weet over welke content het gaat en de aanbieder technisch in staat is en ook de plicht heeft om het gebruik in geval van illegale content te verhinderen.

De aanbieder verklaart hierbij uitdrukkelijk dat er op het moment dat deze de linkverwijzing plaatste, de gelinkte pagina's geen illegale content bevatten. De aanbieder heeft geen invloed op de huidige en toekomstige vormgeving van de gelinkte pagina's. De aanbieder distantieert zich dan ook uitdrukkelijk van alle inhoudelijke wijzigingen die op de gelinkte pagina's plaatsvinden na de linkverwijzing.

De aanbieder is niet verantwoordelijk voor de inhoud, de beschikbaarheid, de juistheid en de nauwkeurigheid van de gelinkte pagina's, het daarop getoonde aanbod, de weergegeven links of advertenties. De aanbieder is niet aansprakelijk voor illegale, foutieve of onvolledige content en in het bijzonder niet voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van de op de gelinkte pagina's aangeboden informatie.

Auteursrecht

De aanbieder streeft ernaar om in alle publicaties het auteursrecht te respecteren. Indien er toch een inbreuk op het auteursrecht wordt vastgesteld, zal de aanbieder na kennisname het desbetreffende onderwerp uit zijn publicatie schrappen of verwijzen naar het desbetreffende auteursrecht.

Alle binnen het internetaanbod genoemde en indien van toepassing door derden gedeponeerde merken of handelsmerken zijn onbeperkt onderworpen aan de bepalingen van het op dat moment geldende merkenrecht en de eigendomsrechten van de geregistreerde eigendommen. Uitsluitend op basis van een vermelding ervan kan men niet de conclusie trekken dat merknamen niet door derdenrechten worden beschermd.

Het auteursrecht voor de eigen content van de aanbieder op het domein www.europark.de, reservation.europapark.de en wellness.europapark.de behoort uitsluitend de aanbieder toe. Een verveelvoudiging van dergelijke grafieken, geluidsfragmenten of teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de aanbieder.

Rechtsgeldigheid

Deze uitsluiting van aansprakelijkheid moet worden gezien als onderdeel van het internetaanbod vanwaaruit naar deze pagina werd verwezen. Voor zover delen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig conform zouden zijn met het geldende recht, blijven de inhoud en de geldigheid van de andere delen van het document onverminderd van kracht.