Privacyverklaring voor „influencer-database”

I. Naam en adres van de verantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere nationale wetten inzake gegevensbescherming van de lidstaten alsmede overige bepalingen voor gegevensbescherming is:

Europa-Park GmbH & Co. Mack KG
Europa-Park-Str. 2
77977 Rust

Tel.: +49 (0)7822-770
E-mail: influencer@europapark.de

 

II. Naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming

De functionaris voor gegevensbescherming van de verwerkingsverantwoordelijke is:
Sina Krenz
Tel.: +49 (0)7822-770
E-mail: datenschutz@europapark.de

 

III. Gegevensverwerking in het kader van de influencer-database

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Op onze website bestaat de mogelijkheid om zich gratis aan te melden als influencer en opgenomen te worden in onze influencer-database. De volgende gegevenscategorieën uit het invoerformulier worden bij het aanmelden aan ons doorgegeven.

  • Naam
  • Contactgegevens
  • Social-media-accounts 
  • Persoonlijk bericht

Daarnaast worden de volgende gegevens verzameld bij het verzenden van de aanmelding:

  • IP-adres van de oproepende computer
  • Datum en tijd van de registratie
  • Toestemmingsstatus

Als u zich via de website aanmeldt, kunnen uw contactgegevens vervolgens worden gebruikt om contact met u op te nemen met het oog op een eventuele samenwerking. Bij de gegevensverwerking worden de gegevens niet aan derden doorgegeven. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de beoordeling van uw aanmelding, om contact met u op te nemen en voor een eventuele samenwerking.

2. Wettelijke basis voor de gegevensverwerking

De wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens is uw toestemming in overeenstemming met art. 6 lid 1 punt a AVG. Het verstrekken van gegevens via het formulier is vrijwillig. 
De toestemming kan te allen tijde zonder terugwerkende kracht tegenover Europa-Park GmbH & Co. Mack KG, Europa-Park-Str. 2, 77977 Rust per post of per e-mail worden herroepen via influencer@europapark.de.

3. Doel van de gegevensverwerking

Het verzamelen van gegevens dient voor de evaluatie van de kandidaten voor het opzetten van samenwerkingen.
Het verzamelen van andere persoonsgegevens tijdens het aanmeldingsproces dient om misbruik van het invoerformulier te voorkomen.

4. Duur van de opslag

Zolang u toestemming hebt gegeven, worden uw gegevens uit het formulier permanent opgeslagen in de database. Als u niet in aanmerking komt voor samenwerking, worden uw gegevens gewist.
De andere persoonsgegevens die tijdens het aanmeldingsproces worden verzameld, zoals uw IP-adres, worden meestal na zeven dagen verwijderd.

 

Meer informatie over gegevensbescherming en in het bijzonder over uw rechten vindt u in onze algemene privacyverklaring.

 

Versie: juni 2020