Privacyverklaring

I. Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere nationale wetten inzake gegevensbescherming van de lidstaten alsmede overige bepalingen voor gegevensbescherming is:

Europa-Park GmbH & Co. Mack KG,
Rulantica GmbH & Co Mack KG,
Europa-Park GmbH & Co Hotelbetriebe KG,
Europa-Park GmbH & Co Shopping KG en
Europa-Park Freizeit- & Familienpark Mack KG en
Mack Media GmbH & CO. KG

Europa-Park-Str. 2
77977 Rust

Tel.: +49 (0)7822-770
E-mail: info@europapark.de
Website: www.europapark.de

 

II. Naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming

De functionaris voor gegevensbescherming van de verwerkingsverantwoordelijke is:
Sina Krenz
Tel.: +49 (0) 7822-770
E-mail: datenschutz@europapark.de
Website: www.europapark.de

 

III. Algemene informatie over gegevensverwerking

1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens van onze gebruikers in principe alleen voor zover dit voor de beschikbaarstelling van een werkzame website en van onze content en diensten noodzakelijk is. De verwerking van persoonsgegevens van onze gebruikers vindt normaal gesproken alleen na toestemming van de gebruiker plaats. Een uitzondering geldt in gevallen waarbij een voorafgaand verzoek om toestemming om feitelijke redenen niet mogelijk is en de verwerking van de gegevens door wettelijke voorschriften is toegestaan.

2. Wettelijke grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Voor zover wij voor het verwerking van persoonsgegevens toestemming van de betrokkene vragen, dient artikel 6, lid 1, punt a) van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) als wettelijke grondslag. Bij de verwerking van persoonsgegevens die vereist is voor de nakoming van een overeenkomst waarbij de contractant de betrokkene is, dient artikel 6, lid 1, punt b) AVG als wettelijke grondslag. Dit geldt ook voor verwerkingen die voor de uitvoering van maatregelen vóór afsluiting van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Voor zover een verwerking van persoonsgegevens voor de nakoming van een wettelijke verplichting vereist is, die ons bedrijf moet nakomen, dient artikel 6, lid 1, punt c) AVG als wettelijke grondslag. Voor het geval dat vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon een verwerking van persoonsgegevens vereisen, dient artikel 6, lid 1, punt d) als wettelijke grondslag. Is de verwerking noodzakelijk voor het behartigen van een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of een derde en wegen de belangen, fundamentele rechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene niet zwaarder dan het eerst genoemde belang, dan dient artikel 6, lid 1, punt f) AVG als wettelijke grondslag voor de verwerking.

3. Wissen van gegevens en opslagduur

De persoonsgegevens van de betrokkene worden gewist of geblokkeerd, zodra het doel van de opslag vervalt. Daarnaast kunnen persoonsgegevens worden opgeslagen wanneer dit door de Europese of nationale wetgever in EU-verordeningen, wetten of overige voorschriften die op de verwerkingsverantwoordelijke van toepassing zijn, werd voorzien. De persoonsgegevens worden ook dan gewist of geblokkeerd wanneer een door de genoemde normen voorgeschreven bewaartermijn verstrijkt, tenzij de verdere opslag van de gegevens voor de afsluiting van een overeenkomst of een nakoming van een overeenkomst vereist is.

 

IV. Beschikbaarstelling van de website en aanmaken van logbestanden

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Telkens wanneer onze website wordt opgeroepen, registreert ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de bezoekende computer.
De volgende gegevens worden hierbij verzameld:

 • Informatie over het browsertype en de gebruikte versie
 • Het besturingssysteem van de gebruiker
 • De Internet Service Provider van de gebruiker
 • Datum en tijd van het bezoek
 • Websites van waaraf het systeem van de gebruiker op onze website terechtkomt
 • Websites die door het systeem van de gebruiker via onze website worden opgeroepen

De gegevens worden ook in de logbestanden van ons systeem opgeslagen. Dat geldt niet voor de IP-adressen van de gebruiker of andere gegevens waarmee de gegevens aan een gebruiker kunnen worden gekoppeld. Deze gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen.

2. Wettelijke grondslag voor de gegevensverwerking

De wettelijke grondslag voor de tijdelijke opslag van gegevens is artikel 6, lid 1, punt f) AVG.

3. Doel van de gegevensverwerking

De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om de weergave van de website op de computer van de gebruiker mogelijk te maken. Hiervoor moet het IP-adres van de gebruiker gedurende de sessie opgeslagen blijven.

Tot deze doeleinden behoort ook ons gerechtvaardigd belang van de gegevensverwerking volgens artikel 6, lid 1, punt f) AVG.

4. Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra deze voor het doel waarvoor ze worden verzameld niet meer noodzakelijk zijn. Bij het verzamelen van de gegevens voor de beschikbaarstelling van de website is dit het geval wanneer de betreffende sessie is beëindigd.

5. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

Het verzamelen van gegevens voor de beschikbaarstelling van de website en opslag van de gegevens in logbestanden is voor de exploitatie van de website absoluut vereist. Daarom heeft de gebruiker geen mogelijkheid om bezwaar te maken.

 

V. Gebruik van cookies

a) Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn tekstbestanden die in de internetbrowser resp. door de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Wanneer een gebruiker een website bezoekt, dan kan een cookie op het besturingssysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Dit cookie bevat een typische tekenreeks, waarmee de browser bij een hernieuwd bezoek van de website eenduidig kan worden geïdentificeerd.

Wij gebruiken cookies om onze website gebruikersvriendelijker te maken. Enkele elementen van onze website vereisen dat de bezoekende browser ook na wisseling van sites kan worden geïdentificeerd.

In de cookies worden daarbij de volgende gegevens opgeslagen en overgedragen:

 • Taalinstellingen
 • Artikel(en) in een mandje
 • Aanmeldingsgegevens

Wij gebruiken op onze website ook cookies waarmee het surfgedrag van de gebruikers kan worden geanalyseerd.

Op deze manier kunnen de volgende gegevens worden overgedragen:

 • Ingevoerde zoektermen
 • Frequentie waarmee sites worden opgeroepen
 • Gebruik van websitefuncties

De op deze manier verzamelde gegevens van de gebruikers worden door technische voorzorgsmaatregelen gepseudonimiseerd. Daarom kunnen de gegevens niet meer aan de bezoekende gebruiker worden gekoppeld. De gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens van de gebruikers opgeslagen.

Bij het oproepen van onze website worden de gebruikers door een infobanner over het gebruik van cookies voor analysedoeleinde geïnformeerd en op deze privacyverklaring gewezen. Daarbij wordt ook erop gewezen hoe de opslag van cookies in de browserinstellingen kan worden voorkomen.

Bij het oproepen van onze website wordt de gebruiker over het gebruik van cookies voor analysedoeleinde geïnformeerd en wordt hij om toestemming gevraagd voor de verwerking van de in dit verband gebruikte persoonsgegevens. In dit verband wordt ook op deze privacyverklaring gewezen.

b) Wettelijke grondslag voor de gegevensverwerking

De wettelijke grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van cookies is artikel 6, lid 1, punt f) AVG.

c) Doel van de gegevensverwerking

Het doel van het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is het gebruik van websites voor de gebruikers te vereenvoudigen. Enkele functies van onze website kunnen zonder het gebruik van cookies niet worden aangeboden. Daarom is het noodzakelijk dat de browser ook na wisseling van een site wordt herkend.

Voor de volgende toepassingen zijn cookies noodzakelijk:

 • Mandje
 • Overname van taalinstellingen
 • Herinneren van zoektermen

De met technisch noodzakelijke cookies verzamelde gebruikersgegevens worden niet gebruik voor het opstellen van gebruikersprofielen.

De analysecookies worden gebruikt om de kwaliteit van onze website en de inhoud ervan te verbeteren. Door de analysecookies weten wij hoe de website wordt gebruikt en kunnen zo ons aanbod continu optimaliseren.

Tot deze doeleinden behoort ook ons gerechtvaardigd belang van de verwerking van persoonsgegevens volgens artikel 6, lid 1, punt f) AVG.

d) Opslagduur, mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en door deze aan ons overgedragen. Daarom hebt u als gebruiker ook volledige controle over het gebruik van cookies. Door een wijziging van de instellingen van uw internetbrowser kunt u de overdracht van cookies deactiveren of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen altijd worden gewist. Dit kan ook geautomatiseerd plaatsvinden. Worden cookies voor ons website gedeactiveerd, dan kunnen wellicht niet meer alle functies van de website volledig worden gebruikt.

In cookie-instellingen kun je je instellingen voor cookies op onze website aanpassen. Voor een overzicht van alle gebruikte cookies klik je hier.

 

VI. Nieuwsbrief

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Op onze website kan men zich op een gratis nieuwsbrief abonneren. Daarbij worden bij de aanmelding voor de nieuwsbrief de gegevens uit het invoervenster naar ons gezonden.

 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Geboortedatum

Bovendien worden de volgende gegevens bij de aanmelding verzameld:

 • IP-adres van de oproepende computer
 • Datum en tijd van de registratie

Voor de verwerking van de gegevens wordt u in verband met de aanmelding om toestemming gevraagd en op deze privacyverklaring gewezen.

Wanneer u op onze website producten of diensten koopt en daarbij uw e-mailadres invult, kan dit vervolgens door ons worden gebruikt voor het toezenden van een nieuwsbrief. In dat geval wordt via de nieuwsbrief uitsluitend direct marketing voor eigen soortgelijke producten of diensten verzonden.

In verband met de gegevensverwerking voor de verzending van nieuwsbrief worden geen gegevens naar derden doorgestuurd. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verzending van de nieuwsbrief.

2. Wettelijke grondslag voor de gegevensverwerking

De wettelijke grondslag voor de verwerking van de gegevens na aanmelding voor de nieuwsbrief door de gebruiker is bij toestemming van de gebruiker artikel 6, lid 1, punt a) AVG.

De wettelijke grondslag voor de verzending van de nieuwsbrief vanwege de verkoop van producten of diensten is § 7, lid 3 UWG (Duitse Wet inzake oneerlijke concurrentie).

3. Doel van de gegevensverwerking

De registratie van het e-mailadres dient voor de toezending van de nieuwsbrief.

Het verzamelen van overige persoonsgegevens in verband met de aanmelding dient om misbruik van de diensten of het gebruikte e-mailadres te voorkomen.

4. Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra deze voor het doel waarvoor ze worden verzameld niet meer noodzakelijk zijn. Het e-mailadres van de gebruiker wordt dus opgeslagen zolang het abonnement van de gebruiker actief is.

De overige in verband met de aanmelding verzamelde persoonsgegevens worden meestal na zeven dagen gewist.

5. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

Het abonnement op de nieuwsbrief kan door de betreffende gebruiker altijd worden opgezegd. Daarvoor is in elke nieuwsbrief een link aanwezig.

Deze kan ook worden gebruikt om de toestemming voor de opslag van de persoonsgegevens die tijdens de aanmelding werden opgeslagen, in te trekken.

 

VII. Registratie

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Op onze website bieden wij gebruikers de mogelijkheid zich met vermelding van persoonsgegevens te registreren. De gegevens worden daarbij in een invoerscherm ingevuld, naar ons gezonden en opgeslagen. De gegevens worden niet naar derden doorgestuurd. De volgende gegevens worden tijdens de registratie verzameld:

 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Geboortedatum

Tijdens de registratie worden bovendien de volgende gegevens opgeslagen:

 • Het IP-adres van de gebruiker
 • Datum en tijd van de registratie

Tijdens de registratie wordt de gebruiker gevraagd om toestemming voor de verwerking van deze gegevens.

2. Wettelijke grondslag voor de gegevensverwerking

De wettelijke grondslag voor de verwerking van de gegevens is bij toestemming van de gebruiker artikel 6, lid 1, punt a) AVG.

Dient de registratie voor de nakoming van een overeenkomst waarvan de gebruiker contractant is of voor de uitvoering van maatregelen vóór afsluiting van een overeenkomst, dan is artikel 6, lid 1, punt b) AVG aanvullende wettelijke grondslag voor de verwerking van de gegevens.

3. Doel van de gegevensverwerking

Een registratie van de gebruiker is noodzakelijk om bepaalde inhoud en diensten op onze website beschikbaar te stellen.

 • Oproepen van informatie
 • Opvraag van tegoeden
 • Contact opnemen

Een registratie van de gebruiker is noodzakelijk voor de nakoming van een overeenkomst met de gebruiker of voor de uitvoering van maatregelen vóór afsluiting van een overeenkomst.

 • Bestelling van producten en diensten
 • Reserveringen in welke vorm dan ook.

4. Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra deze voor het doel waarvoor ze worden verzameld niet meer noodzakelijk zijn.

Dit is het geval voor de tijdens de registratie verzamelde gegevens, wanneer de registratie op onze website wordt opgeheven of gewijzigd.

Dit is voor de tijdens de registratie voor de nakoming van een overeenkomst of voor de uitvoering van maatregelen vóór afsluiting van een overeenkomst verzamelde gegevens het geval wanneer de gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst niet meer noodzakelijk zijn. Ook na afsluiting van de overeenkomst kan het noodzakelijk zijn persoonsgegevens van de contractant op te slaan om contractuele of wettelijke verplichtingen na te komen.

 • Duurzame verbintenissen
 • Garantietermijnen
 • Fiscale bewaartermijnen

5. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

Als gebruiker hebt u altijd de mogelijkheid om de registratie op te zeggen. De over u opgeslagen gegevens kunt u altijd laten wijzigen.

De gegevens kunnen altijd door inloggen op het gebruikersprofiel of door het versturen van een e-mail naar datenschutz@europapark.de worden gewist.

Zijn de gegevens voor het nakomen van een overeenkomst of voor de uitvoering van maatregelen vóór afsluiting van een overeenkomst noodzakelijk, dan kunnen de gegevens vroegtijdig worden gewist, mits deze vanwege contractuele of wettelijke verplichtingen niet kunnen worden verwijderd.

 

VIII. Contactformulier en contact per e-mail

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Op onze website vindt u een contactformulier dat kan worden gebruikt om elektronisch contact met ons op te nemen. Als een gebruiker hiervan gebruik maakt, dan worden de in het invoerscherm ingevulde gegevens naar ons gezonden en opgeslagen. Deze gegevens zijn:

 • Voornaam en achternaam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Evt. telefoonnummer

Bij verzending van het bericht worden bovendien de volgende gegevens opgeslagen:

 • Het IP-adres van de gebruiker
 • Datum en tijd van de registratie

Voor de verwerking van de gegevens wordt u in verband met de verzending om toestemming gevraagd en op deze privacyverklaring gewezen.

Ook kunt u via het beschikbaar gestelde e-mailadres contact met ons opnemen. In dat geval worden de in de e-mail verzonden persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen.

De gegevens worden in dit verband niet naar derden doorgestuurd. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking van de communicatie.

2. Wettelijke grondslag voor de gegevensverwerking

De wettelijke grondslag voor de verwerking van de gegevens is bij toestemming van de gebruiker artikel 6, lid 1, punt a) AVG.

De wettelijke grondslag voor de verwerking van de gegevens die in verband met de verzending van een e-mail worden verstrekt, is artikel 6, lid 1, punt f) AVG. Is de e-mail bedoeld voor de afsluiting van een overeenkomst, dan is artikel 6, lid 1, punt b) AVG aanvullende wettelijke grondslag voor de verwerking.

3. Doel van de gegevensverwerking

De verwerking van de persoonsgegevens uit het invoerscherm worden alleen gebruikt voor de verwerking van de contactopname. Als per e-mail contact wordt opgenomen, is dit ook het vereiste gerechtvaardigde belang van de verwerking van de gegevens.
De overige, tijdens de verzending verwerkte persoonsgegevens dienen ter voorkoming van misbruik van het contactformulier en om de veiligheid van onze IT-systemen te garanderen.

4. Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra deze voor het doel waarvoor ze worden verzameld niet meer noodzakelijk zijn. Voor de persoonsgegevens uit het invoerscherm van het contactformulier en de persoonsgegevens die per e-mail werden verzonden, is dit het geval wanneer de betreffende communicatie met de gebruiker is beëindigd. De communicatie is beëindigd wanneer uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de betreffende kwestie definitief is opgehelderd.

De tijdens de verzending aanvullend verzamelde persoonsgegevens worden uiterlijk na zeven dagen gewist.

5. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

De gebruiker heeft altijd de mogelijkheid zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te herroepen. Neemt de gebruiker per e-mail contact met ons op, dan kan hij altijd bezwaar maken tegen de opslag van zijn persoonsgegevens. In dat geval kan de communicatie niet worden voortgezet.

De gegevens kunnen altijd door inloggen op het gebruikersprofiel of door het versturen van een e-mail naar datenschutz@europapark.de worden gewist.

In dat geval worden alle persoonsgegevens gewist die tijdens de contactopname werden opgeslagen.

 

Webanalyse
IX. Webanalyse door Matomo (voorheen PIWIK)

Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

Wij gebruiken op onze website de Open Source Software Tool Matomo (voorheen PIWIK) voor het analyseren van het surfgedrag van onze gebruikers. De software plaatst een cookie op de computer van de gebruikers (zie de reeds hierboven verstrekte informatie over cookies). Worden bepaalde sites van onze websites opgeroepen, dan worden de volgende gegevens opgeslagen:

 • Twee bytes van het IP-adres van het oproepende systeem van de gebruiker
 • De opgeroepen website
 • De website van waaruit de gebruiker op de opgeroepen website terecht is gekomen (Referrer)
 • De subsites die vanuit de opgeroepen website worden opgeroepen
 • De verblijfsduur op de website
 • De frequentie waarmee de website wordt opgeroepen

De software wordt daarbij uitsluitend op de servers van onze website uitgevoerd. Persoonsgegevens van de gebruikers worden alleen daar opgeslagen. De gegevens worden niet naar derden doorgestuurd.
De software is zo ingesteld dat de IP-adressen niet volledig worden opgeslagen, maar dat 2 bytes van het IP-adres worden gemaskeerd (bijv.:  192.168.xxx.xxx). Op deze manier kan het ingekorte IP-adres niet meer aan de oproepende computer worden gekoppeld. Meer informatie over de privacy-instellingen van de Matomo software vindt u op de volgende link: https://matomo.org/docs/privacy/.

 

X. Webanalyse door Amazon Pixel

Deze website maakt gebruik van de webanalysediensten Amazon Conversion Pixel en Amazon Remarketing Pixel van Amazon (zie Amazon.com), Inc., 410 Terry Ave. North Seattle, WA, VS.
Wanneer u deze website bezoekt, krijgt Amazon het bericht dat u onze website hebt opgeroepen. Daarvoor wordt een zgn. webbaken, een onzichtbare grafische afbeelding, bij Amazon opgevraagd, waarbij Amazon een cookie op uw computer plaatst. Daarbij worden de gegevens die onder 'Gegevensverwerking op deze website' van deze verklaring worden genoemd, naar Amazon gezonden. Het IP-adres dat daarbij door uw browser wordt verzonden, wordt niet met andere gegevens van Amazon gecombineerd. Amazon gebruikt het geplaatste cookie om u op andere websites, in apps en binnen Amazon-diensten te herkennen en u evt. gepersonaliseerde reclame te tonen.
De opslag van de cookies kunt u door een desbetreffende instelling van uw browsersoftware voorkomen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website, zoals de winkelwagen, volledig kunt gebruiken. Bovendien kunt u de verzending naar Amazon van de gegevens die door het cookie worden gegenereerd en betrekking hebben op uw gebruik van de website alsmede de verwerking van deze gegevens door Amazon voorkomen, door op deze link te klikken en daar de instelling 'Door Amazon getoonde reclame voor deze internetbrowser niet personaliseren' in te schakelen: https://www.amazon.de/adprefs. Ook kunt u de betreffende instellingen op http://www.youronlinechoices.com/de.
In uw browser wordt dan een opt-out-cookie geplaatst, die de toekomstige registratie van uw gegevens door de Amazon-pixels tijdens het bezoek van onze website voorkomt. Deze herroeping geldt zolang u de opt-out-cookie niet wist.
Nadere informatie over de verzameling van gegevens door Amazon vindt u op: http://www.amazon.de/gp/BIT/InternetBasedAds.

Wij hebben geen invloed op de verzamelde gegevens en ook de volledige omvang van de gegevensverzameling is onbekend. Deze gegevens worden naar de VS gezonden en daar geëvalueerd.
Nadere informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking ervan alsmede nadere informatie over uw desbetreffende rechten en instelmogelijkheden ter bescherming van uw privacy vindt u naast de bovengenoemde privacyverklaring ook bij: Amazon EU S.à.r.l, Amazon Services Europe S.à.r.l. en Amazon Media EU S.à.r.l., alle drie gevestigd in 5, Rue Plaetis, L-2338 Luxemburg; E-mail: ad-feedback@amazon.de. Als verwerkingsverantwoordelijke fungeert Amazon.de GmbH, Marcel-Breuer-Str. 12, 80807 München.

 

XI. Webanalyse door Google Analytics met anonimiseringsfunctie

Wij gebruiken op onze website Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 VS, hierna 'Google' genoemd. Google Analytics gebruikt zgn. 'cookies', tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd.
De door de cookie gegenereerde informatie, zoals tijd, plaats en frequentie van uw websitebezoek inclusief uw IP-adres, wordt naar Google in de VS gezonden en daar opgeslagen.
Wij gebruiken op onze website Google Analytics met de aanvulling "_gat._anonymizeIp". Uw IP-adres wordt dan door Google al binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van het Verdrag over de Europese Economische Ruimte ingekort en daardoor geanonimiseerd.
Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van onze website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten voor ons op te stellen en om over diensten te verlenen die betrekking hebben op het websitegebruik en het internetgebruik. Ook zendt Google deze informatie eventueel door naar derden, voor zover dit wettelijk voorgeschreven is of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken.
Google zal, naar eigen zeggen, in geen geval uw IP-adres met andere gegevens van Google combineren. U kunt de plaatsing van cookies door een desbetreffende instelling van uw browsersoftware voorkomen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van onze website volledig kunt gebruiken.
Daarnaast biedt Google voor de meest gangbare browsers een add-on voor deactivering aan, waarmee u meer controle hebt over welke gegevens door Google op de door u opgeroepen websites worden geregistreerd. De add-on geeft het JavaScript (ga.js) van Google Analytics aan dat geen informatie over het websitebezoek naar Google Analytics mag worden verzonden. De add-on voor deactivering voor browsers van Google Analytics voorkomt echter niet dat informatie naar ons of andere door ons eventueel ingeschakelde webanalysediensten worden gezonden. Nadere informatie over de installatie van de browser add-on vindt u via deze Link.
Ook kan de toekomstige analyse van uw websitebezoek door Google Analytics worden gedeactiveerd door op de volgende link te klikken. Door op de link te klikken, wordt een zgn. 'opt-out-cookie' geplaatst, waardoor de analyse van uw bezoek aan onze website in de toekomst wordt voorkomen:

Klik hier om Google Analytics met een cookie voor mij te deactiveren.

Let erop dat, als u de cookies in uw browserinstellingen wist, dan ook het opt-out-cookie wordt gewist en evt. opnieuw door u moet worden geactiveerd.

 

XII. Webanalyse door YouTube

Deze website bevat ten minste één plug-in van YouTube, dat onderdeel uitmaakt van Google Inc., gevestigd in San Bruno/Californië, VS. Zodra u met een YouTube plug-in uitgeruste sites op onze website bezoekt, wordt verbinding gemaakt met de servers van YouTube. Daarbij wordt de YouTube-server meegedeeld welke site van onze website u hebt bezocht. Als u bovendien bent ingelogd op uw YouTube-account, zou YouTube uw surfgedrag direct aan uw persoonlijke profiel kunnen toewijzen. U kunt deze mogelijke toewijzing voorkomen, door eerst uit uw account uit te loggen. Nadere informatie over het verzamelen en gebruiken van uw gegevens door YouTube vindt u in de desbetreffende privacyverklaring op www.youtube.com

 

XIII. Vimeo

Op deze website staan video's. Video's zijn een goede mogelijkheid om content beter over te dragen en begrijpelijker te maken. Omdat lokaal hosten van video's niet krachtig genoeg is, maakt deze website gebruik van externe aanbieders van video's. Vanwege de integratie van video's is het technisch noodzakelijk servers van de aanbieder Vimeote gebruiken. Voor het daarmee samenhangende gebruik van gegevens van uw browser verwijzen wij u naar het desbetreffende privacybeleid van de aanbieder. Het privacybeleid van Vimeo staat hier: vimeo.com/privacy
Vimeo garandeert naar eigen zeggen een gepast gegevensbeschermingsniveau aangezien de bepalingen van het Privacy Shield in acht worden genomen.

 

XIV. Webanalyse door Facebook Pixel

Deze website maakt gebruik van de remarketingdienst 'Custom Audiences' van Facebook Inc. ('Facebook'). Het doel van deze functie is bezoekers van deze website tijdens het bezoek aan het sociale netwerk Facebook op interesses afgestemde advertenties ('Facebook Ads') te tonen. Daarvoor is op deze website de Remarketing-tag van Facebook geïntegreerd. Met deze tag wordt bij het bezoek van de website direct verbinding gemaakt met de Facebook-servers. Daarbij wordt aan de Facebook-server meegedeeld dat u deze website hebt bezocht en Facebook wijst deze informatie toe aan uw persoonlijke gebruikersaccount bij Facebook. Nader informatie over het verzamelen en gebruiken van de gegevens door Facebook en over uw desbetreffende rechten en mogelijkheden ter bescherming van uw privacy vindt u in de privacyverklaring van Facebook op https://www.facebook.com/about/privacy/. Ook kunt u de remarketing-functie 'Custom Audiences' op https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_=_ deactiveren. Hiervoor moet u wel bij Facebook zijn aangemeld.

 

XV. Webanalyse door Hotjar

Ter verbetering van de gebruikerservaring op onze website maken wij gebruik van de software Hotjar (http://www.hotjar.com, 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta, Europa). Met Hotjar kunnen wij het gebruikersgedrag (muisbewegingen, klikken, scrolhoogte etc.) op onze websites meten en evalueren. Daarvoor plaatst Hotjar cookies op eindapparaten van de gebruikers en kan gegevens van gebruikers, zoals browsergegevens, besturingssysteem, verblijfsduur op de website etc. in geanonimiseerde vorm opslaan. U kunt deze gegevensverwerking door Hotjar voorkomen door in de instellingen van uw webbrowser het gebruik van cookies te deactiveren en reeds actieve cookies te wissen. Meer informatie over de gegevensverwerking door Hotjar vindt u hier: https://www.hotjar.com/privacy. Wanneer u de websiteanalyse van Hotjar onwenselijk acht, kunt u deze op alle websites die Hotjar gebruiken door de plaatsing van een DoNotTrack-header in uw browser deactiveren (opt-out). Informatie hierover vindt u op de volgende website: https://www.hotjar.com/opt-out.

 

XVI. Webanalyse durch Optimizely

Deze website gebruikt Optimizely, een webanalysedienst van Optimizely, Inc. ('Optimizely'). Optimizely gebruikt zgn. 'cookies', tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De door het cookie gegeneerde informatie over uw gebruik van deze website worden meestal naar een server van Optimizely in de VS gezonden en daar opgeslagen.
Bij activering van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres door Optimizely echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van het Verdrag over de Europese Economische Ruimte eerst ingekort. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Optimizely in de VS gezonden en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website gebruikt Optimizely deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren en om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen.
Het IP-adres dat daarbij door Optimizely via uw browser wordt verzonden, wordt niet met andere gegevens van Optimizely gecombineerd. U kunt de opslag van cookies door een desbetreffende instelling van uw browsersoftware voorkomen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Bovendien kunt u de tracking door Optimizely altijd deactiveren (en daardoor de verzending naar Optimizely van de gegevens die door het cookie worden gegenereerd en betrekking hebben op uw gebruik van de website - inclusief uw IP-adres - alsmede de verwerking van deze gegevens door Optimizely voorkomen, door de handleiding op http://www.optimizely.com/opt_out te volgen.

Nadere informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op https://www.optimizely.com/terms/, resp. https://www.optimizely.com/privacy/.
Wij wijzen u erop dat wij op deze site de IP-anonimisering hebben geactiveerd, om een geanonimiseerde registratie van IP-adressen te garanderen.

 

XVII. Webanalyse door Local Measure

Wij gebruiken ook de Social Media Aggregation Tool https://www.localmeasure.com op onze website. Met deze tool kunnen wij openbaar toegankelijke inhoud op Facebook, Twitter en Instagram filteren, beheren, in galerijen samenvatten en opnieuw op onze websites weergeven. Als u dat voor uw posts niet wenst, kunt u ons een e-mail sturen met uw bezwaar naar info@europapark.de.

2. Wettelijke grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

De wettelijke grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens van de gebruikers is artikel 6, lid 1, punt f) AVG.

3. Doel van de gegevensverwerking

Door de verwerking van persoonsgegevens van de gebruikers kunnen wij het surfgedrag van onze gebruikers analyseren. Wij zijn door de evaluatie van de verzamelde gegevens in staat informatie over het gebruik van de afzonderlijke delen van onze website samen te stellen. Zo kunnen wij onze website en de gebruikersvriendelijkheid ervan continu verbeteren. Tot deze doeleinden behoort ook ons gerechtvaardigd belang van de verwerking van persoonsgegevens volgens artikel 6, lid 1, punt f) AVG. Door de anonimisering van het IP-adres wordt voldoende rekening gehouden met het belang van de gebruikers bij de bescherming van hun persoonsgegevens.

4. Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra deze voor onze registratiedoeleinden niet meer noodzakelijk zijn. Dit is bij de gebruikte tools, indien mogelijk, beperkt tot 38 maanden.

5. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en door deze aan ons overgedragen. Daarom hebt u als gebruiker ook volledige controle over het gebruik van cookies. Door een wijziging van de instellingen van uw internetbrowser kunt u de overdracht van cookies deactiveren of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen altijd worden gewist. Dit kan ook geautomatiseerd plaatsvinden. Worden cookies voor onze website gedeactiveerd, dan kunnen wellicht niet meer alle functies van de website volledig worden gebruikt.

Wij bieden ons gebruikers op onze website de mogelijkheid om de analyseprocedure af te wijzen (opt-out). Hiervoor moet u op de desbetreffende link klikken. Er wordt dan nog een cookie op uw systeem geplaatst, dat ons systeem aangeeft dat de gegevens van de gebruiker niet mogen worden opgeslagen. Wist de gebruiker het betreffende cookie tussentijds van het eigen systeem, dan moet hij het opt-out-cookie opnieuw plaatsen.

 

XVIII. Gebruik van Webfonts

Op onze website wordt een JavaScript-code geplaatst. Indien u JavaScript in uw browser activeert en geen JavaScript-blocker geïnstalleerd heeft, zal uw browser mogelijk persoonsgegevens doorsturen. Het is ons niet bekend welke gegevens gekoppeld worden aan de ontvangen gegevens en voor welke doeleinden deze gegevens gebruikt worden. U kunt voorkomen dat JavaScript-code wordt uitgevoerd door een JavaScript-blocker te installeren (bijv. www.noscript.net).

Op onze site passen we de volgende webfonts toe: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA (meer informatie vindt u in de verklaring omtrent de beveiliging van persoonsgegevens van Google).

 

XIX. Webanalyse door OneSignal

Deze applicatie gebruikt functies van de webanalysedienst OneSignal. De dienst wordt aangeboden door OneSignal Inc., 2194 Esperanca Avenue, Santa Clara, CA 95054, VS. OneSignal verzamelt en verwerkt diverse gegevens zoals uw IP-adres, mobile identifier en verschillende gegevens over uw apparaat, onder andere om u pushberichten te laten toesturen. Deze gegevens worden naar een server van OneSignal in de VS verzonden en daar opgeslagen. Meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens bij het gebruik van OneSignal vindt u via de volgende link: https://onesignal.com/privacy_policy.

U kunt de ontvangst van pushberichten blokkeren via de desbetreffende instellingen op uw apparaat of in de Europa-Park app.

 

XX. Webanalyse door AdForm Pixel

Voor klanten die deze website vanuit Zwitserland bezoeken, worden de webanalysediensten van Adform A/S, Wildersgade 10B, 1st floor, DK-1408 Copenhagen, Denmark, site.adform.com, gebruikt.

AdForm wordt geïnformeerd zodra u onze website hebt geopend.
AdForm gebruikt de geanonimiseerde gegevens die via de cookie worden verzameld uitsluitend om u op andere websites of in apps eventueel gepersonaliseerde Europa-Park-advertenties te tonen.

Voor meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens verwijzen we u naar https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/product-and-services-privacy-policy/. Als u klachten hebt op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens kunt u dat doorgeven via het volgende contactadres: dpo@adform.com.

 

XXI. Webanalyse door Converto Schweiz

Voor klanten die deze website vanuit Zwitserland bezoeken, worden de webanalysediensten van Converto AG, Firststrasse 3a, 8835 Feusisberg, converto.com, gebruikt.

Converto wordt geïnformeerd zodra u onze website hebt geopend.
Converto gebruikt de geanonimiseerde gegevens die via de cookie worden verzameld uitsluitend om u op andere websites of in apps eventueel gepersonaliseerde Europapark-advertenties te tonen.

Voor meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens verwijzen we u naar https://www.converto.com/datenschutz/. Als u klachten hebt op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens kunt u dat doorgeven via het volgende contactadres: privacy@converto.com.

 

XXII. Google Ads

Wij gebruiken Google Analytics ook om gegevens uit double-click-cookies en AdWords voor statistische doeleinden te analyseren. Als u dit niet wilt, kunt u dit via de advertentie-instellingen (google.com/settings/ads/onweb/?hl=nl) deactiveren.

 

XXIII. Webanalyse door Google Search Appliance

Deze website maakt vanwege ons gerechtvaardigd belang omtrent de weergave van zoekresultaten op internet zoals bedoeld in art. 6 lid 1f AVG gebruik van de dienst "Google Custom Search (Google Aangepast Zoeken)", die door Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) wordt aangeboden. De dienst (Google Aangepast Zoeken) maakt gebruik van cookies. Dat zijn tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen. De door de cookies verzamelde informatie wordt normaal gesproken naar een Google-server in de Verenigde Staten verstuurd en daar opgeslagen. Wij willen u daarom nadrukkelijk wijzen op het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van Google, die u op policies.google.com/privacy kunt bekijken.

U heeft de mogelijkheid het opslaan van cookies op uw apparaat te voorkomen door de desbetreffende instellingen in uw browser aan te passen. Als u uw browser geen cookies toestaat, kunt u mogelijk niet alle functies van deze website volledig gebruiken.

Verder kunt u door een browser-plug-in beletten dat door cookies verzamelde informatie (inclusief uw IP-adres) naar Google Inc. wordt verstuurd en door Google Inc. wordt gebruikt. Door te klikken op de link gaat u naar de desbetreffende plug-in: tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Hier vindt u meer informatie over het gebruik van gegevens door Google Inc.:

policies.google.com/privacy/partners?hl=nl (gegevens die door partners van Google worden verzameld)
adssettings.google.de/authenticated (instellingen met betrekking tot advertenties die u worden getoond)
policies.google.com/technologies/ads?hl=nl (gebruik van cookies in advertenties)

 

XXIV. Rechten van de betrokkene

Wanneer persoonsgegevens van u worden verwerkt, dan bent u betrokkene in de zin van de AVG en hebt u de volgende rechten ten opzichte van de verwerkingsverantwoordelijke:

1. Recht op inzage

U kunt de verwerkingsverantwoordelijke verzoeken om bevestiging of wij persoonsgegevens over u verwerken.

Als dat het geval is, kunt u van de verwerkingsverantwoordelijke verzoeken dat hij u inzage geeft in de volgende informatie:

 • de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;
 • de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt;
 • de ontvangers resp. de categorieën ontvangers aan wie uw persoonsgegevens bekend werden gemaakt of nog worden gemaakt;
 • de geplande duur van de opslag van uw persoonsgegevens of, indien concrete gegevens daarover niet mogelijk zijn, criteria voor de bepaling van de opslagduur;
 • het bestaan van een recht op rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens, een recht op beperking van de verwerking door de verwerkingsverantwoordelijke of een recht op bezwaar tegen deze verwerking;
 • het bestaan van een recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
 • alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens, wanneer de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld;
 • het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering volgens artikel 22, lid 1 en 4 AVG en – ten minste in deze gevallen – bewijskrachtige informatie over de betreffende logica en de omvang en de beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.

U hebt het recht om informatie te krijgen of uw persoonsgegevens naar een derde land of naar een internationale organisatie worden gezonden. In dit verband kunt u informatie eisen over de passende garanties volgens artikel 46 AVG voor de verzending.

Dit inzagerecht kan in zoverre worden beperkt als het de verwezenlijking van de onderzoeks- of statistische doeleinden onmogelijk dreigt te maken of ernstig in het gedrang dreigt te brengen en de beperking voor de verwezenlijking van de onderzoeks- of statistische doeleinden noodzakelijk is.

2. Recht op rectificatie

U hebt recht op rectificatie en/of aanvulling ten opzichte van de verwerkingsverantwoordelijke, voor zover uw verwerkte persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn. De verwerkingsverantwoordelijke moet de gegevens onmiddellijk rectificeren.

Uw recht op rectificatie kan in zoverre worden beperkt als het de verwezenlijking van de onderzoeks- of statistische doeleinden onmogelijk dreigt te maken of ernstig in het gedrang dreigt te brengen en de beperking voor de verwezenlijking van de onderzoeks- of statistische doeleinden noodzakelijk is.

3. Recht op beperking van de verwerking

Onder de volgende voorwaarden kunt u verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens:

 • wanneer u de juistheid van de persoonsgegevens betwist, gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
 • de verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;
 • de verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u hebt deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, of
 • u heeft overeenkomstig artikel 21, lid 1 AVG bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van u.

Werd de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt, dan mogen deze gegevens, met uitzondering van de opslag ervan, slechts worden verwerkt met uw toestemming of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Unie of voor een lidstaat.

Werd de verwerking volgens de bovenstaande voorwaarden beperkt, dan wordt u door de verwerkingsverantwoordelijke op de hoogte gebracht voordat de beperking van de verwerking wordt opgeheven.

Uw recht op beperking van de verwerking kan in zoverre worden beperkt als het de verwezenlijking van de onderzoeks- of statistische doeleinden onmogelijk dreigt te maken of ernstig in het gedrang dreigt te brengen en de beperking voor de verwezenlijking van de onderzoeks- of statistische doeleinden noodzakelijk is.

4. Recht op wissing

a) Wissingsplicht

U kunt de verwerkingsverantwoordelijke verzoeken dat persoonsgegevens onmiddellijk worden gewist en de verwerkingsverantwoordelijke is verplicht deze gegevens onmiddellijk te wissen, wanneer een van de volgende gevallen van toepassing is:

 • uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;
 • u trekt de toestemming waarop de verwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt a), of artikel 9, lid 2, punt a), berust, in, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking;
 • u maakt overeenkomstig artikel 21, lid 1 AVG bezwaar tegen de verwerking, en er zijn geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking, of u maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2 AVG.
 • uw persoonsgegevens werden onrechtmatig verwerkt.
 • uw persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een in het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.
 • uw persoonsgegevens werden verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8, lid 1 AVG.

b) Informatie aan derden

Wanneer de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en overeenkomstig artikel 17, lid 1 AVG verplicht is de persoonsgegevens te wissen, neemt hij, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken, ervan op de hoogte te stellen dat u als betrokkene de verwerkingsverantwoordelijken heeft verzocht om iedere koppeling naar, of kopie of reproductie van die persoonsgegevens te wissen.

c) Uitzonderingen

Het recht op wissing bestaat niet voor zover de verwerking nodig is

 • voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
 • voor het nakomen van een in een het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde wettelijke verwerkingsverplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust, of voor het vervullen van een taak van algemeen belang of het uitoefenen van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend;
 • om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid overeenkomstig artikel 9, lid 2, punten h) en i) en artikel 9, lid 3 AVG;
 • met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1 AVG, voor zover het onder a) genoemde recht de verwezenlijking van de doeleinden van die verwerking onmogelijk dreigt te maken of ernstig in het gedrang dreigt te brengen, of
 • voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

5. Recht op informatie

Hebt u gebruik gemaakt van het recht op rectificatie, wissing of beperking van de verwerking bij de verwerkingsverantwoordelijke, dan is deze verplicht iedere ontvanger aan wie persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis te stellen van elke rectificatie of wissing van persoonsgegevens of beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning vergt.

U hebt ten opzichte van de verwerkingsverantwoordelijke het recht over deze ontvangers te worde geïnformeerd.

6. Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht uw persoonsgegevens, die u aan de verwerkingsverantwoordelijke heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. Bovendien hebt u het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens waren verstrekt, indien

 • de verwerking berust op toestemming uit hoofde van artikel 6, lid 1, punt a) AVG, of artikel 9, lid 2, punt a) AVG of op een overeenkomst uit hoofde van artikel 6, lid 1, punt b) AVG; en
 • de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

Bij de uitoefening van dit recht hebt u het recht dat de persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk is, rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere worden doorgezonden. Dit mag geen afbreuk doen aan de rechten en vrijheden van anderen.

Het recht op overdraagbaarheid van gegevens geldt niet voor de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend.

7. Recht van bezwaar

U hebt het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder e) of f) AVG, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

De verwerkingsverantwoordelijke staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij hij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Wanneer persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, hebt u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke marketing, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing.

Wanneer u bezwaar maakt tegen verwerking ten behoeve van direct marketing, worden uw persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt.

In het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, en niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, mag u uw recht van bezwaar uitoefenen via geautomatiseerde procedés waarbij wordt gebruikgemaakt van technische specificaties.

Wanneer persoonsgegevens overeenkomstig artikel 89, lid 1 AVG met het oog op wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden worden verwerkt, hebt u het recht om met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Uw recht van bezwaar kan in zoverre worden beperkt als het de verwezenlijking van de onderzoeks- of statistische doeleinden onmogelijk dreigt te maken maakt of ernstig in het gedrang dreigt te brengen en de beperking voor de verwezenlijking van de onderzoeks- of statistische doeleinden noodzakelijk is.

8. Recht op intrekking van de verklaring van toestemming volgens de gegevensbeschermingswetgeving

U hebt altijd het recht om uw verklaring van toestemming volgens de gegevensbeschermingswetgeving in te trekken. Deze intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

9. Geautomatiseerde individuele besluitvorming inclusief profilering

U hebt het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of dat u anderszins in aanmerkelijke mate treft. Dit geldt niet wanneer het besluit

(1) noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst tussen u en de verwerkingsverantwoordelijke;
(2) is toegestaan bij een Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling die op de verwerkingsverantwoordelijke van toepassing is en die ook voorziet in passende maatregelen ter bescherming van uw rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen of
(3) berust op uw uitdrukkelijke toestemming.

Deze besluiten mogen echter niet zijn gebaseerd op de in artikel 9, lid 1 AVG bedoelde bijzondere categorieën van persoonsgegevens, tenzij artikel 9, lid 2, punt a) of g) AVG van toepassing is en er passende maatregelen ter bescherming van uw gerechtvaardigde belangen werden getroffen.

In de (1) en (3) genoemde gevallen treft de verwerkingsverantwoordelijke passende maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden en uw gerechtvaardigde belangen, waaronder ten minste het recht op menselijke tussenkomst van de verwerkingsverantwoordelijke, het recht om zijn standpunt kenbaar te maken en het recht om het besluit aan te vechten.

10. Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte, hebt u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, u uw werkplek hebt of waar de beweerde inbreuk is begaan, indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens inbreuk maakt op de AVG.

De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, stelt de klager in kennis van de voortgang en het resultaat van de klacht, alsmede van de mogelijke voorziening in rechte overeenkomstig artikel 78 AVG.