Parkreglement

Parkreglement

 

1. Parkeren

 

1.1. Op onze parkeerplaatsen gelden de regels en tekens van de Straßenverkehrsordnung (StVO, Duitse Wegenverkeerswet).

1.2. Bezoekers van Europa-Park parkeren hun voertuigen op de voor bezoekers bestemde parkeerplaats. Wij verzoeken hotelgasten te parkeren op de speciaal voor hen gereserveerde parkeerplaatsen van de Europa-Park hotels. De parkeerplaats voor de medewerkers mag uitsluitend door medewerkers van Europa-Park worden gebruikt.

1.3. Om een probleemloze verkeersdoorstroming te kunnen garanderen, moeten de instructies van onze medewerkers op de parkeerplaatsen worden opgevolgd. Parkeer uw voertuig uitsluitend binnen de daarvoor bestemde parkeervlakken. Als u uw voertuig niet volgens de voorschriften parkeert en het verkeer daardoor wordt belemmerd, is Europa-Park gedwongen om het voertuig af te laten slepen. U draagt daarvoor het risico en de kosten.

1.4. De parkeerplaatsen worden niet door Europa-Park bewaakt. De parkeerkosten worden daarom alleen in rekening gebracht voor het beschikbaar stellen van een parkeerplaats en niet voor het bewaken van het voertuig. Zorg er daarom bij het verlaten van het voertuig voor dat de deuren, kofferbak, ramen en schuifdak afgesloten zijn. Wij verzoeken u in uw eigen belang om geen waardevolle spullen zichtbaar in de auto achter te laten. Ook mogen er geen dieren in het voertuig worden achtergelaten.

1.5. Europa-Park is niet aansprakelijk voor diefstal of schade aan uw voertuig door derden. Dit geldt ook voor schade die wordt veroorzaakt door storm, brand, hagel, explosies en andere buitengewone gebeurtenissen. Elke schade die naar uw mening door medewerkers van Europa-Park is veroorzaakt, moet onmiddellijk na ontdekking en, indien mogelijk en voor zover dit kan worden gevergd, tijdens het bezoek aan het park aan onze medewerkers worden gemeld. Europa-Park is uitsluitend aansprakelijk voor de schuld van medewerkers in geval van opzet of grove nalatigheid.

 

2. Recht op toegang

 

2.1. Het terrein van Europa-Park mag uitsluitend worden betreden bij de ingangen waarbij staat aangegeven dat deze voor bezoekers bedoeld zijn en met een geldig toegangsbewijs. De toegang tot Europa-Park via de hotels is voorbehouden aan de hotelgasten.

2.2. De toegangsbewijzen moeten tijdens het verblijf worden bewaard en op verzoek worden getoond. Het recht op toegang tot en verblijf in het park is van toepassing tijdens de algemene openingstijden. Deze worden in het park aangegeven. Wanneer het terrein van Europa-Park voortijdig moet worden gesloten om technische, organisatorische of operationele redenen of vanwege weersomstandigheden waarvoor Europa-Park niet verantwoordelijk is aangezien er geen sprake is van opzet of grove nalatigheid, kan men geen aanspraak maken op volledige of gedeeltelijke restitutie van de toegangsprijs.

2.3. Het recht op toegang vervalt bij het verlaten van het park. Neem bij de toegangscontrole contact op met een van onze medewerkers wanneer u het park slechts voor korte tijd wilt verlaten. Zij kunnen u toestemming geven om het park later weer binnen te komen.

2.4. Kinderen die de leeftijd van 12 jaar nog niet hebben bereikt, mogen het park uitsluitend bezoeken onder begeleiding van een meerderjarige volwassene. Begeleiders en ouders zijn aansprakelijk voor hun kinderen.

Voor bepaalde evenementen kunnen andere regels gelden. Let op de relevante informatie over de desbetreffende evenementen. Hiervoor zijn desbetreffende folders, websites en natuurlijk de medewerkers van het park beschikbaar.

2.5. Het is niet toegestaan om tegoedbonnen, toegangskaarten of vrijkaarten voor Europa-Park te verkopen op de parkeerplaats of in het park. Wij verzoeken u bij de informatiebalie van de hoofdingang te melden wanneer u een ticket over heeft of niet wilt gebruiken.

 

3. Algemene veiligheidsvoorschriften

 

3.1. De instructies van de medewerkers van Europa-Park moeten altijd worden opgevolgd. Dit is in uw eigen belang.

3.2. Alle bezoekers worden nadrukkelijk verzocht om zich correct en gepast te gedragen. Verstoring van de openbare orde, moedwillige vernieling of vervuiling, ongepast gedrag, belemmering van andere bezoekers of de bedrijfsvoering van het park, gebruik van verbaal of fysiek geweld, belediging, uitschelden, zich niet houden aan het parkreglement, enz. zijn redenen waarom Europa-Park passende maatregelen treft zoals ontzeggen van de toegang tot het park, het doen van aangifte of iets dergelijks. Europa-Park behoudt zich ook het recht voor om bezoekers wiens gedrag doet vermoeden dat ze zichzelf of andere personen in het park in gevaar kunnen brengen of storen zonder compensatie het park uit te zetten.

3.3. Het bezitten en bij zich dragen van wapens, nepwapens of gevaarlijke voorwerpen zoals vuurwapens, scherpe/puntige messen, kettingen, boksbeugels, pepperspray, stun guns, gereedschap, grote scharen, draden, kruisbogen, pijl en boog, blaaspijpen, katapulten, honkbalknuppels, vuurwerk of andere pyrotechnische objecten, evenals elke vorm van discriminerende, geweldverheerlijkende of onwettige objecten enz. zijn niet toegestaan op het terrein van het park.

3.4. Het is niet toegestaan om drones of ander op afstand bestuurbaar speelgoed en op afstand bestuurbare apparaten mee te brengen of te bedienen.

3.5. Het meebrengen van fietssloten is uitsluitend toegestaan ter beveiliging van kinderwagens, bolderkarren en dergelijke. Kinderwagens moeten worden geparkeerd op de daarvoor bestemde plaatsen of op plaatsen waar de doorgang niet wordt belemmerd of die zich niet bij de attracties bevinden. Kinderwagens kunnen om veiligheidsredenen worden verwijderd.

3.6. Het is niet toegestaan om ballonnen die met gas zijn gevuld, mee te brengen.

3.7. Zeer grote voorwerpen die veel plaats innemen zoals grote koffers zijn niet toegestaan. Maak gebruik van onze kluisjes bij de hoofdingang. Rugzakken, handtassen en alle soorten koffers mogen niet onbeheerd worden achtergelaten, behalve in de daarvoor bestemde kluisjes.

3.8. Om de veiligheid van alle bezoekers te kunnen garanderen, mogen gemotoriseerde of niet-gemotoriseerde voortbewegingsmiddelen zoals rolschaatsen, fietsen, step, (e-)scooters, enz. niet naar Europa-Park worden meegebracht, tenzij kan worden aangetoond dat dit om gezondheidsredenen noodzakelijk is en dit zichtbaar is voor andere bezoekers. Toestemming om deze voortbewegingshulpmiddelen te gebruiken, moet vooraf schriftelijk worden verkregen.

3.9. Moedwillig lawaai maken of luide muziek met muziekapparatuur afspelen is verboden. Voorwerpen die de openbare rust kunnen verstoren, bijv. vuvuzela's, megafoons, toeters of andere muziekinstrumenten, mogen niet worden meegebracht of gebruikt.

3.10. Men dient zich in het park aan de brandweervoorschriften te houden. Roken is in de attracties, wachtrijen, in de shows, bij optredens en samenscholingen van mensen, evenals in de daarvoor bestemde niet-rokerszones verboden. Wij verzoeken u om rekening te houden met uw medemensen.

3.11. Barbecueën of het meebrengen van barbecue- of kookgerei is niet toegestaan.

3.12. Bezoekers mogen de paden en pleinen niet verlaten.

3.13. Het is niet toegestaan om de als zodanig aangegeven podia, coulissen, backstage- en bevoorradingszones te betreden. Het is verboden om over of op hekken en muren te klimmen.

3.14. Het zwemmen in aangelegde en natuurlijke meren en het betreden van bevroren wateren is niet toegestaan.

3.15. Door weersomstandigheden (regen, ijsregen, natuurlijke sneeuwval, enz.) kan er in het park een risico op uitglijden zijn. Dit geldt ook voor kunstmatige sneeuw of sneeuw die zich voor decoratieve doeleinden tijdens de winteropening in het park bevindt; vooral op het deel waar de winter- en sneeuwattracties zich bevinden. Bezoekers worden er daarom op gewezen dat zij in het hele park de nodige voorzichtigheid en zorgvuldigheid moeten betrachten, dus afzettingen met touwen, hekken, bomen, enz. te respecteren, voor schoenen met voldoende profiel te zorgen, niet te snel te lopen en te rennen en gebruik te maken van de aangebrachte leuningen.

3.16. Alle bezoekers worden nadrukkelijk verzocht om zich correct en gepast te kleden. Het dragen van bovenkleding en schoenen is verplicht.

3.17. Europa-Park behoudt zich het recht voor om bezoekers die bijvoorbeeld opgemaakt, gekleed of getatoeëerd zijn zodat andere gasten, met name kinderen, hier aanstoot aan kunnen nemen, of die zich zodanig hebben gekleed dat zij ten onrechte gezien kunnen worden als medewerker of artiest van Europa-Park, te allen tijde zonder terugbetaling van het terrein te verwijderen. Volledige bekleding van het gezicht is verboden. Versluiering op religieuze gronden en mond-neusmaskers zijn toegestaan.

3.18. Honden zijn graag geziene gasten. Zij moeten altijd kort zijn aangelijnd zijn en voortdurend onder toezicht staan. Gevaarlijke honden in de zin van de Duitse wet op het houden van honden hebben geen toegang tot het park. Honden hebben geen toegang tot attracties, shows en de delen van het park waar aangegeven wordt dat honden niet zijn toegestaan. Geleide- resp. assistentiehonden die als zodanig kunnen worden geïdentificeerd, mogen meegenomen worden naar bepaalde shows. De eigenaar moet de hond dicht bij zich houden en de instructies van het showpersoneel opvolgen. Men dient poepzakjes om de ontlasting van de hond te verwijderen bij zich hebben. Er mogen geen andere dieren worden meegebracht.

3.19. Het meebrengen van grote hoeveelheden alcoholhoudende drank of sterke drank, het bezit of de consumptie van verdovende middelen en hulpmiddelen voor de consumptie daarvan is niet toegestaan en wordt dienovereenkomstig bestraft.

3.20. Personen die onder invloed van alcohol of drugs zijn, kunnen het park worden uitgezet.

3.21. Het doorzoeken van vuilnisbakken, vuilcontainers en verzamelbakken is niet toegestaan. De inhoud van de daarvoor bedoelde bakken en containers is eigendom van Europa-Park. Hier iets uit wegnemen of meenemen bij het verlaten van het park is niet toegestaan.

 

4. Het gebruik van attracties, attracties, shows en faciliteiten

 

4.1. De attracties, shows en faciliteiten in Europa-Park zijn beschikbaar voor de bezoekers voor zover deze zich houden aan de gebruiksvoorschriften en zij worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn bestemd.

4.2. De openingstijden van de attracties, attracties, shows en faciliteiten kunnen afwijken van de openingstijden van Europa-Park. Bij stroomuitval of andere gebeurtenissen waardoor attracties niet beschikbaar zijn of shows of plaatsvinden, is restitutie van de toegangsprijs niet mogelijk.

4.3. In geval van sterke wind, beperkt zicht, onweer of uitzonderlijke weersomstandigheden heeft Europa-Park het recht om afzonderlijke of alle faciliteiten en attracties uit bedrijf te stellen ter bescherming van de bezoekers. Er kan dan geen aanspraak worden gemaakt op (gedeeltelijke) restitutie van de toegangsprijs.

4.4. Bepaalde rijdende attracties, attracties, shows en faciliteiten zijn seizoensgebonden van aard of kunnen om operationele of organisatorische redenen in verband met bouw- en onderhoudswerkzaamheden worden gesloten. Deze kunnen worden gesloten zonder dat dit vooraf werd aangekondigd.

4.5. Wanneer er om technische of organisatorische redenen geen gebruik kan worden gemaakt van afzonderlijke attracties, attracties, shows of faciliteiten geeft dit geen recht op een (gedeeltelijke) restitutie van de toegangsprijs.

4.6. Het gebruik van enkele attracties, attracties, shows of faciliteiten vereist dat een goede lichamelijke conditie en vindt plaats op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen risico. Men dient gebruik te maken van de veiligheidsvoorzieningen en de veiligheidsvoorschriften op te volgen.

4.7. De bezoekers zijn verplicht om vóór het gebruik na te gaan of hun lichamelijke conditie voldoende is, zich te informeren over risico's en kennis te nemen van en zich te houden aan de regels voor gebruik en toegang en de veiligheidsvoorschriften en -bepalingen. Europa-Park heeft het recht om afzonderlijke personen om veiligheidsredenen uit te sluiten van het gebruik van afzonderlijke rijdende attracties, attracties, shows of faciliteiten, bijvoorbeeld vanwege hun omvang, lichaamsbouw, fysieke of mentale beperkingen, blijvende of tijdelijke handicaps, zwangerschap enz. Uitsluiting om veiligheidsredenen is geen discriminatie, maar dient slecht ter bescherming van uw gezondheid en uw eigen veiligheid.

4.8. Wees altijd voorzichtig wanneer u in- en uitstapt. U dient de instructies van het personeel van Europa-Park altijd op te volgen. Wanneer u zich daar niet aan houdt of bij moedwillige veronachtzaming wordt u uitgesloten van het gebruik van de attracties. In geval van overtreding of herhaling kunt u het park worden uitgezet. In dat geval kunt u geen aanspraak maken op een compensatie. De bovengenoemde bepalingen zijn ook van toepassing wanneer u in de rij probeert voor te dringen.

4.9. Het gebruik van speeltoestellen en soortgelijke faciliteiten is op eigen risico. Volwassenen mogen op speelplaatsen geen gebruik maken van speeltoestellen. U dient zich aan de leeftijdsvoorschriften te houden. Deze geven aan welke leeftijdsgroepen van de speeltoestellen gebruik mogen maken. Ouders zijn aansprakelijk voor hun kinderen.

4.10. Het is om veiligheidsredenen in attracties niet toegestaan om losse voorwerpen bij zich te hebben. Met name camera's, mobiele telefoons, sleutels en andere losse voorwerpen moeten vóór de rit veilig worden opgeborgen. Europa-Park aanvaardt geen aansprakelijkheid voor voorwerpen die u ergens hebt neergelegd.

4.11. U bent aansprakelijk voor alle schade die wordt veroorzaakt door het negeren van de gebruiksvoorschriften, bijv. door het bij zich dragen van losse voorwerpen of door moedwillige beschadiging.

 

5. Toezichtplicht

 

Ouders en begeleiders worden erop gewezen dat zij hun toezichtplicht zorgvuldig moeten uitoefenen. Bovendien zijn ze verantwoordelijk voor alle schade veroorzaakt door de persoon die onder toezicht staat, zelfs wanneer de toezichthoudende persoon niet aanwezig is op de dag van het bezoek.

 

6. Adverteren en het aanbieden van goederen en diensten

 

Adverteren in het park en op de parkeerterreinen van Europa-Park of het aanbieden van goederen en diensten is uitsluitend toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming van het management. Dit geldt ook voor het houden van opiniepeilingen en tellingen. Reclame en aankondigingen voor organisaties, verenigingen, belangengroepen of eigen ideeën met middelen van welke aard dan ook zijn verboden op het terrein van het park en in alle gebouwen, attracties enz. Elke afzonderlijke overtreding wordt bestraft met parkverbod, civielrechtelijke claims en een aangifte wegens huisvredebreuk.

 

7. Videobewaking, film- en foto-opnames

 

7.1. Europa-Park wordt met videocamera's bewaakt. De bewaking dient om de veiligheid van bezoekers en personeel te garanderen en ter bescherming van de beplanting en faciliteiten.

7.2. Er worden regelmatig film- en foto-opnames in Europa-Park gemaakt. Dit wordt voor zover mogelijk aangegeven op de plekken resp. bij de attracties waar dit gebeurt.

7.3. Het is toegestaan om zelf foto- en filmopnames te maken voor privédoeleinden op voorwaarde dat andere bezoekers hiervan geen hinder ondervinden en niet worden gestoord. Professionele foto- en filmopnamen voor commerciële doeleinden zijn uitsluitend toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming. Neem daarvoor contact op met de pr-afdeling van Europa-Park.

 

8. Bezoekerscontroles

 

8.1. Elke bezoeker die het park, waar dit parkreglement van toepassing is, wil betreden, stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij zich vrijwillig aan een eventuele controle van de beveiligingsdienst van Europa-Park onderwerpt. Daarbij dient men de instructies van de beveiligingsdienst volledig op te volgen. Wanneer deze instructies niet worden opgevolgd, wordt de toegang geweigerd. De ingezette beveiligingsdienst is bevoegd om te onderzoeken of personen een veiligheidsrisico vormen door alcohol- of drugsgebruik of -bezit of omdat zij wapens of gevaarlijke voorwerpen bij zich dragen. Elke bezoeker verklaart uitdrukkelijk dat hij/zij ermee instemt dat zijn/haar kleding en meegebrachte tassen en zakken kunnen worden doorzocht.

8.2. De beveiligingsdienst is bevoegd om de toegang tot het terrein te weigeren aan mensen die een veiligheidsrisico vormen.

8.3. Hetzelfde geldt voor personen die weigeren toestemming te geven voor het doorzoeken van hun kleding en meegebrachte tassen en zakken. De beveiligingsdienst is ook bevoegd om de voorwerpen die in overeenstemming met de bovenstaande paragraaf niet worden getolereerd zoals drugs, wapens, enz., in beslag te nemen.

8.4. De beveiligingsdienst is ook bevoegd om dergelijke controles uit te voeren bij personen die zich reeds op het terrein bevinden.

 

9. Beperking van aansprakelijkheid

 

9.1 Europa-Park is aansprakelijk voor alle schade die wordt veroorzaakt door verwijtbare niet-nakoming van een wezenlijke contractuele plicht door het personeel van Europa-Park of Europa-Park of die kan worden toegeschreven aan grove nalatigheid of opzet.

9.2. In geval van niet-nakoming van een wezenlijke contractuele plicht ten gevolge van eenvoudige nalatigheid, blijft de aansprakelijkheid beperkt tot de voor de overeenkomst kenmerkende, voorzienbare schade.

9.3. Dit laat de aansprakelijkheid voor schade door overlijden, lichamelijk letsel of gezondheidsschade, evenals aansprakelijkheid volgens de Duitse wet betreffende productaansprakelijkheid (Produkthaftungsgesetz), de aansprakelijkheid voor arglistig verzwegen fouten en de aansprakelijkheid wanneer er een garantie is afgegeven voor de staat of kwaliteit van een zaak.

9.4. Europa-Park is niet aansprakelijk voor voorwerpen die aan personeel van Europa-Park in het park worden overhandigd of anderszins op het terrein van het park worden achtergelaten of gedeponeerd. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor voorwerpen (bijv. mobiele telefoons, sieraden, (foto)camera's, kleding, enz.) die tijdens het gebruik van rijdende attracties, attracties, shows of faciliteiten beschadigd raken of verloren gaan.

 

10. Schademeldingen

 

Alle faciliteiten in het park worden zorgvuldig onderhouden en bewaakt. Meld eventuele schade aan de informatiebalie voordat u het park verlaat wanneer u desondanks buiten uw schuld schade heeft geleden. Meld het ook als er reden is om aan te nemen dat een incident later tot schade kan leiden.

 

11. Huisrecht

 

Europa-Park heeft het recht om naar eigen goeddunken mensen die de park- en parkeerreglementen overtreden, zonder compensatie het park uit te zetten.

 

 

Aanvulling op ons parkreglement voor de periode van de COVID19-pandemie

 

1. Dit aanvullende parkreglement is een toevoeging op het bestaande parkreglement en betreft met name gezondheids- en hygiënemaatregelen, waaronder afstandsregelingen en toegangsbeperkingen tot het park ter bescherming van de gezondheid van de bezoekers en onze medewerkers.
Betaal indien mogelijk met pin of contactloos.

 

2. Voor alle bezoekers van Europa-Park gelden speciale gedragsregels en hygiënemaatregelen om infecties te voorkomen bij een bezoek aan het park. Onder andere geldt:

a. Het is van essentieel belang dat er overal in het park een afstand van minimaal 1,5 m tot andere bezoekers en medewerkers wordt aangehouden. Vermijd het vormen van groepen tijdens het bezoek aan Europa-Park. Samen staan of samen lopen is slechts toegestaan met maximaal 2 personen of als de personen aantoonbaar een gezin zijn of één huishouden vormen.
Bovengenoemde afstandsspecificaties gelden ook en met name voor kassa's en wachtzones, in sanitaire ruimtes, voor en in winkels, restaurants en soortgelijke gebouwen. Vermijd lichamelijk contact, vooral het schudden van handen of omarmen.

b. Aanwijzingen en afstandsvoorschriften, onder andere in de vorm van pictogrammen, richtingspijlen en markeringen, moeten in acht worden genomen. Hetzelfde geldt voor de afzonderlijke richtlijnen voor afstand en capaciteit.

c. Was uw handen regelmatig grondig met water en zeep.

d. Wij wijzen je erop dat volgens de verordening van de staat Baden-Württemberg van 18-10-2020 een mondneusmasker moet worden gedragen in openbare ruimtes waar een minimale afstand van 1,5 meter niet kan worden aangehouden. Los daarvan maken wij gebruik van ons huisrecht en verplichten dat ook in de buitenruimtes van Europa-Park een mondkapje moet worden gedragen als een minimale afstand van 1,5 meter niet in acht kan worden genomen. In alle afgesloten ruimten, ook op plekken en in wachtzones met overkapping, en in attracties waar dit is vereist, moet een mondneusmasker worden gedragen. Wij vragen, voor je eigen veiligheid en die van onze medewerkers, hiervoor om je begrip. Deze zijn verplicht voor personen van 6 jaar en ouder. De instructies van onze medewerkers moeten volledig worden opgevolgd.

e. In verband met gezondheidsrelevante veiligheids- en hygiënevereisten moet het verblijf in gesloten ruimten/plekken met overkapping/wachtzones beperkt blijven tot het gebruik van de betreffende attractie.

f. De instructies en toegangsbeperkingen ter plaatse moeten in acht worden genomen en worden gecontroleerd.

g. Hoest of nies in uw elleboog een houd mond en neus daarbij bedekt.

 

3. Ga na of u gezond bent vóór uw bezoek aan Europa-Park. Personen met koorts, verkoudheidsklachten, verhoogde temperatuur en/of symptomen van een luchtweginfectie mogen Europa-Park niet betreden, om een verspreiding van het coronavirus tijdens een bezoek aan Europa-Park te voorkomen. Adequate maatregelen ter bescherming van de bezoekers zijn noodzakelijk.
Ook bezoekers die de afgelopen 14 dagen contact hebben gehad met een met SARS-CoV-2 besmette persoon mogen Europa-Park niet betreden. Wij hebben het recht om bij de ingang en ook binnen het park de lichaamstemperatuur contactloos te meten en, als er enige reden is om te vermoeden dat er sprake is van koorts, aanvullend met een oorthermometer te meten. Indien tijdens een verblijf in Europa-Park een verhoogde temperatuur en/of verkoudheidsklachten optreden, hebben wij het recht de bezoekers voor nader onderzoek te isoleren en het verdere bezoek aan het park te verbieden, zonder de mogelijkheid van restitutie van de betaalde toegangsprijs of gemaakte reiskosten.
De toegang tot Europa-Park wordt pas verleend nadat de bezoeker zijn/haar naam en voornaam, de datum en het begin en het einde van het bezoek, alsook zijn/haar telefoonnummer of adres heeft opgegeven, zodat deze informatie aan de gezondheidsdienst of de plaatselijke politiedienst kan worden doorgegeven. Deze gegevens worden vier weken na de registratie door ons verwijderd. De algemene bepalingen betreffende de verwerking van persoonsgegevens blijven onaangetast.

 

4. Rij niet samen met personen buiten uw eigen huishouden in één auto naar Europa-Park. Zorg er ook voor dat op de parkeerplaatsen die we ter beschikking hebben gesteld voldoende ruimte is voor ieder voertuig, zodat de minimale afstand tussen de individuele personen kan worden gehandhaafd. De instructies van onze parkeermedewerkers ter plaatse moeten absoluut worden opgevolgd.

 

5. Het is mogelijk dat niet alle attracties van het attractiepark geopend zijn tijdens uw bezoek. Om hygiënische redenen kunnen sommige attracties tijdens uw bezoek aan het park gesloten zijn of worden. Het is bovendien mogelijk dat bepaalde gebieden van het park niet of niet volledig toegankelijk zijn of tijdens uw bezoek om hygiënische redenen gesloten worden.
In deze gevallen is er geen recht op restitutie of gedeeltelijke restitutie van de toegangsprijs.

 

6. De instructies van onze medewerkers, ook met betrekking tot de gezondheids- en hygiënevoorschriften en de toegangsbeperkingen, moeten volledig worden opgevolgd.

 

7. In de horeca moeten de hygiëne- en afstandsvoorschriften die door de desbetreffende horecagelegenheid aanvullend zijn vastgesteld, te allen tijde worden opgevolgd.

 

8. Bij ernstige of herhaaldelijke overtredingen van individuele en/of alle bovengenoemde voorschriften zijn wij gerechtigd u te verplichten het terrein of Europa-Park te verlaten of u een bezoekverbod op te leggen, zonder dat u recht heeft op restitutie van de betaalde toegangsprijs.

 

9. Daarnaast is de verordening van het ministerie van Sociale Zaken en het ministerie van Economische Zaken inzake de beperking van de verspreiding van het coronavirus (SARS-CoV-2) in pretparken (Corona-Verordnung Freizeitparks-Corona VO Freizeitparks) van 28 mei 2020 van toepassing.

 

Voor het laatst gewijzigd: mei 2020, wijzigingen voorbehouden.